Informacje podstawowe:

Dzienny Dom „Senior+” mieści się w Mysłowicach przy ul. Świerczyny 1. Jest ośrodkiem wsparcia wchodzącym w strukturę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Placówka powstała w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019).
Dom przeznaczony jest dla osób spełniających łącznie następujące warunki:

 • są mieszkańcami Mysłowic,
 • są nieaktywni zawodowo w wieku 60+ (zarówno kobiety, jak i mężczyźni),
 • są osobami zdolnymi do samoobsługi
 • są osobami z pełną zdolnością do czynności prawnych lub posiadają opiekuna prawnego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior+” mają osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej i prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe , samotnie zamieszkujących w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia informacji o stanie zdrowia i opinii lekarskiej o braku zdrowotnych przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Domu. 

Zapewniamy:

 • pobyt w dni robocze od 7:00 do 15:00
 • wyżywienie: śniadanie i obiad, kolacja, raz w tygodniu podwieczorek,
 • usługi higieniczne,
 • organizację czasu wolnego (zajęcia terapeutyczne),
 • udział w zajęciach usprawniających ruchowo ( zajęcia z rehabilitacji),
 • opiekę pielęgniarską,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

Nie zapewniamy transportu z miejsca zamieszkania do placówki i z placówki do domu.

Dom dysponuje 20 miejscami.

Dojazd do placówki komunikacją miejską:

 • tramwaj linia 14, Przystanek: Mysłowice Szpital
 • autobusy linia 149, 931, 66, 77, Przystanek: Mysłowice kopalnia
 • autobusy linia : 292 Przystanek: Mysłowice Szpital

Zasady przyjęcia do placówki:
Do placówki przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez dyrektora MOPS Mysłowice. Całość postępowania w zakresie przyznania pomocy w formie pobytu w DDS+ prowadzone są przez Terenowe Punkty Pomocy Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Wniosek o przyznanie pobytu w placówce składa się osobiście lub za pośrednictwem innych osób lub instytucji w imieniu osoby zainteresowanej. Można także zgłosić się telefonicznie. Pomoc w formie pobytu w Dziennym Domu Senior+  przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w domu zainteresowanego, w którym pracownik socjalny dokładnie opisuje jego sytuację życiową: dane osobiste, sytuację zdrowotną, sytuację materialną, mieszkaniową i rodzinną. Konieczne jest potwierdzenie sytuacji życiowej odcinkami renty/ emerytury lub innymi dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną (wyciąg bankowy, rachunki za czynsz, faktury za zakupione leki),orzeczeniem o grupie inwalidzkiej lub stopniu niepełnosprawności, wypisami ze szpitala.

Zasady odpłatności:
Pobyt jest odpłatny. Dokładne zasady odpłatności określa Uchwała Nr XV/222/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28.11.2019r. w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje podstawowe o DDS+
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:27.01.2020 12:48
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:27.01.2020 12:48