Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami krajowymi transponującymi dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102X

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/

Status pod względem zgodności:

Niniejsza strona internetowa jest zgodna z przepisami prawa w/w w stosunku do treści zamieszczanych po 1 lipca 2020r.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24 lipca 2020r.

Na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt informatycy@mops-myslowice.pl lub telefonicznie 32 17 36 34

Postępowanie odwoławcze

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnych oraz skargi na brak zapewnienia dostępności proszę składać na adres sekretariat@mops-myslowice.pl lub telefonicznie 32 317 36 11.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice

Do budynku prowadzą 2 wejścia: od strony parku przeznaczone dla klientów OIK i Hostelu oraz od strony osiedla znajduje się wejście główne.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Od strony parku znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, znajduje się na parterze budynku.

Informacja znajduje się na wprost wejścia głównego.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest umówienie się z pracownikiem znającym język migowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice

Do budynku prowadzi 1 wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na parterze w Domu Dziennym Senior + gdzie można umówić spotkanie również z pracownikami socjalnymi oraz pracownikami Działu Rodzin, którzy przyjmują w tym budynku. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, znajduje się na parterze budynku.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest umówienie się z pracownikiem znającym język migowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Brzezińskiej.

Wszystkie biura znajdują się na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku, znajduje się na parterze budynku.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest umówienie się z pracownikiem znającym język migowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Powstańców 9, 41-400 Mysłowice

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Powstańców z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Przed wejściem znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Brak toalety dla osób poruszających się na wózkach.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online. Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest umówienie się z pracownikiem znającym język migowy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (poziom AA)

 

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • większość z grafik została opatrzona atrybutem alt z opisem,
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Pomoc w nawigacji:

Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:24.07.2020 10:31
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:16.09.2020 11:31