O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w przypadku gdy zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

 

      Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta między Dyrektorem MOPS (reprezentującym Miasto) a wnioskodawcą.

 

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od średniej ceny sprzętu będącego w powszechnej sprzedaży.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

WAŻNE !!! Co najmniej 20% przedsięwzięcia  trzeba pokryć ze środków własnych. (zmiana od 01-01-2015r.)

 

 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą starać się również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 

Ø            prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,

Ø            udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia, w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków funduszu.

 

W tym przypadku wnioski składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:14.04.2011 14:38
Informację aktualizował:Magdalena Nowak
Data aktualizacji:27.06.2017 09:56