Ośrodek Interwencji Kryzysowej
przy MOPS

ul. Gwarków 24
41-400 Mysłowice
tel. 32 222-24-21
Kierownik OIK - mgr Izabela Przybyła


Podstawowym zadaniem Ośrodka jest powstrzymywanie przemocy i interweniowanie na rzecz ofiar przemocy w rodzinie, w oparciu o ocenę stopnia zagrożenia, wynikającego z dalszego ich pozostawania w sytuacji kryzysowej. Do placówki zwracają się o pomoc głównie te osoby, u których kryzys jest związany z bezpośrednimi i odległymi następstwami  przemocy domowej,  jednocześnie  współwystępującymi  z problemami  alkoholowymi.                

Przy OIK  znajduje  się  Hostel, którego zadaniem  jest udzielanie tymczasowego schronienia, zapewnia on  całodobowy pobyt. Przeznaczony jest przede wszystkim dla kobiet z  dziećmi będącymi ofiarami przemocy lub znajdującymi się w  innej sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej pobyt w  środowisku rodzinnym. 

Klienci Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą skorzystać z pomocy:

pracownika socjalnego, który:

 • przeprowadza wywiady środowiskowe z osobami korzystającymi ze schronienia w Hostelu,
 • prowadzi poradnictwo socjalne i rozmowy wspierające dla osób w kryzysie
 • pomaga klientom OIK i Hostelu OIK w podejmowaniu niezbędnych kontaktów instytucjonalnych, formułowaniu pism,
 • towarzyszy mieszkańcom Hostelu w załatwianiu spraw urzędowych.

psychologa, który:

·         zajmuje się diagnozą sytuacji kryzysowej,

·         prowadzi psychoterapię kryzysową,

·         udziela poradnictwa specjalistycznego w związku z kryzysem wywołanym przemocą domową lub innym kryzysem,

·         uczestniczy w przesłuchaniu małoletnich świadków przemocy,

·         prowadzi grupowe zajęcia psychoedukacyjne oraz grupę wsparcia dla kobiet.

pedagog, który:

·         prowadzi specjalistyczne poradnictwo rodzinno-wychowawcze,

·         współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną oraz innymi poradniami (PZP, poradnie pediatryczne) w rozwiązywaniu problemów adaptacyjnych małoletnich świadków/ofiar przemocy domowej,

·         prowadzi terapię pedagogiczną w przypadkach dysfunkcji na podłożu stresowym.

 

oraz radcy prawnego, który:

 • prowadzi poradnictwo prawne,
 • sporządza opinie prawne dla potrzeb OIK.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy MOPS jest placówka kierującą ofertę kompleksowej pomocy socjalnej, psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i prawnej głównie osobom doznającym przemocy domowej.

 

Jednocześnie do Ośrodka zgłaszają się osoby poszukujące pomocy w innych sytuacjach kryzysowych:

 • W różnego typu kryzysach rodzinnych (kryzysie małżeńskim, problemy wychowawcze z dziećmi) ),
 • Ostrym kryzysie sytuacyjnym – losowym (stan żałoby, przewlekła choroba, niepełnosprawność będąca wynikiem wypadku, katastrofy).

Najważniejszym zadaniem Ośrodka jest powstrzymanie przemocy i interweniowanie na rzecz ofiar przemocy domowej, w oparciu o ocenę stopnia zagrożenia, wynikającego z dalszego pozostawania w sytuacji trudnej.

 

Wyodrębniane są formy organizacyjne udzielania pomocy osobom o wspomnianych zagrożeniach.

 • działalność ambulatoryjna , na którą składają się:
  • poradnictwo socjalne , pedagogiczne, psychologiczne i prawne
  • psychoterapia kryzysowa
  • grupa wsparcia
 • działalność w warunkach stacjonarnych, Hostelu OIK, czynnym całą dobę z zapewnieniem schronienia i zaspokojeniem potrzeb bytowych osobom samotnym oraz matką z dziećmi, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia bądź utraty zabezpieczenia fizycznego                            i psychicznego w otoczeniu rodzinnym, znajdujące się w sytuacji kryzysowej czasowo uniemożliwiającej im pobyt w środowisku domowym.

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:o Ośrodku Interwencji Kryzysowej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:14.05.2013 10:37
Informację aktualizował:Sebastian Pochopień
Data aktualizacji:02.09.2019 10:25