Informacje – Rodzina 500 +

 

 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwana programem „Rodzina 500+” wchodzi w życie z dniem
  1 kwietnia 2016r.

 • Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze wchodzi w życie z dniem
  1 kwietnia 2016r.

 • < >

  Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy począwszy od 1 kwietnia 2016 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznanei wypłacone  wstecz,  pozwoli to uniknąć kolejek oraz da czas, by zainteresowane osoby mogły w dogodnym dla siebie terminie złożyć wniosek.

 • Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres
  od dnia wejścia w życie ustawy – czyli od 1 kwietnia br. do dnia 30 września 2017 r.

 • W przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia, w którym uprawnione dziecko ukończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

 • Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są dostępne w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS Mysłowice, przy ul. Powstańców 9 oraz na stronie internetowej http://www.mops.myslowice.pl/

 • Więcej informacji dotyczących programu „ Rodzina 500 +” można uzyskaćpodnumeramitelefonów:

 • (32) 317- 42-51

 • (32) 317- 42-56

 • (32) 317- 42-57

   fax: (32) 317- 42-57   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacje – Rodzina 500 +
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Magdalena Bożek
Data publikacji:03.03.2016 12:33
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:03.03.2016 12:35